Разстоянията в България вече ще се мерят според скоростта на свелината. Това е заложено в приетите миналия месец от правителството промени в Наредбата за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България, пише "Телеграф". 

С тях се изменят определенията за седемте основни мерни единици - метър, килограм, секунда, ампер, мол, келвин и кандела. Стойността им обаче си остава същата. 

Метърът например продължава да бъде както досега - 100 см., но това разстояние вече се определя по различен, по-прецизен начин. Преди по дефиниция един метър беше равен на една десета милионна от разстоянието между Екватора и Северния полюс.

Сега вече метърът е равен на пътя, изминат от скоростта на светлината във вакуум за определен интервал от време (близо една 300-милионна частица от секундата). 

Единицата за тегло килограм пък вече ще се определя с отношение между енергия и честота на светлината във вакуум, или т.нар. константа на Планк. 

До миналия месец килото беше равно на тежестта на цилиндър в специална сплав, който се съхранява като еталон в Международното бюро по мерки и теглики в Париж. 

Мотиви

"По новите определения се работи отдавна в научните среди. Те вече са свързани не с някакви физични предмети, които са нетрайни и се променят във времето, а чрез физични константи. Това подобрява много самите определения и дефиниции.

Промени

Освен за метъра и килограма се променят дефинициите за още 5 основни мерни единици от системата СИ - за време - секунда, за електричество - ампер, за количество вещество - мол, за интензитет на светлината - кандела, и за температура - келвин, при използване на абсолютната скала до минус 273 градуса. 

Секундата вече се определя чрез честотата за трептене на цезия. Единицата за електрически ток - ампер, пък е фиксираната числена стойност на елементарни заряд. 

Единицата за термодинамична температура - келвин, се определя като фиксираната числена стойност на константата на Болцман. Единицата за количество вещество - мол, е фиксираната числена стойност на константата на Авогадро и т.н. 

Пазим еталон в София от 1910 година.