Служебният министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев направи изненадваща проверка на Централна жп гара София. Той беше придружаван от генералния директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) Красимир Папукчийкси.
По време на инспекцията бяха констатирани нередности свързани с хигиената и поддръжката на гарата.

В тази връзка министър Алексиев нареди ежедневен контрол и мониторинг при почистването на най-голямата гара в страната. Министър Христо Алексиев поиска пълна информация за почистващата фирма, като беше категоричен, че ако ситуацията не се подобри ще бъдат наложени финансови санкции.

Освен лошата хигиена на Централна жп гара София бяха забелязани течове, които следва да бъдат отстранени от фирмата извършила ремонта, в рамките на гаранционните срокове. По-късно министър Алексиев направи проверка и на жп гара Подуяне. В следствие на която разпореди спешен авариен ремонт на гарата поради лошото състояние.

Той изиска обследване на течовете, осветлението и отоплението в нея. Министър Христо Алексиев нареди създаване на спешни ремонтни бригади в структурата на НКЖИ за поддръжка на малки гари.