Енергийният министър Теменужка Петкова избяга по скандален начин от директните въпроси за интерисите на Христо Ковачки в енергетиката и за отказа на КЗК да провери фирмите му. Изненадващо министър Петкова влезе в ролята на адвокат на Ковачки и се ядоса на питанията на журналистите по темата.

"Трудно ми е да взема отношение дали има интрига между някакви отделни субекти в нашето общество. Това, което със сигурност мога да кажа е, че в България, ние сме правова държава, има съответните компетентни институции, които имат възможността и ангажимента да разгледат всеки един въпрос и всеки един казус, който е поставен пред тях, в рамките на своята компетентност и да излязат със своето решение. Работата на Министерството на енергетиката, на министъра на енергетиката е на първо място да се грижи за енергийната сигурност на страната, секторът да се управлява максимално добре, да се развива изцяло спазвайки всички пазарни принципи, изисквания и директиви на ЕС, това е нашият ангажимент". По този начин Петкова отговори и на въпроса за Ковачки.

А след това последва питане на Илиана Беновска за вчерашното становище на работодателските организации по горещата тема.
 
"Аз не съм казала, че поддържам нечие становище, казвам, че има компетентни институции, в чиито правомощия и чиито компетентности е да вземат отношение по въпрос, който е поставен пред тях в рамките на техните компетентности. Не съм аз човекът, който може да се произнесе по тази тема. След като КЗК е сезирана тя разбира се ще прецени и в рамките на своята компетентност ще реши как да процедира. По отношение на вчерашната информация, която излезе от страна на „Грийнпийс“, това, което аз мога да кажа, това е един много сериозен въпрос, знаем каква е и политиката на ЕС по отношение на въглеродните емисии. Това, което мога да кажа е, че в енергетиката, в държавната енергетика мога да говоря със сигурност, се полагат много сериозни усилия, инвестира се много сериозен финансов ресурс за това да се изграждат сероочистващи инсталации и да се намаляват всъщност вредните емисии. Само за ТЕЦ „Марица Изток 2“ през последните 10 години са инвестирани над 1 милиард именно за такива сероочистващи устройства. И това, което аз имам като информация, че за последните може би 10 години вредните емисии като цяло са намалели над 10 пъти. Полагат се усилия и се върви в тази посока", отговори неконкретно Петкова. Поведението навява на определени негативни мисли за обвързаности.
 
БЛИЦ ЩЕ СЛЕДИ ГОРЕЩАТА ТЕМА!