Едни от последните скандални случаи, станали известни на обществото, са тези в домове за грижа за възрастни и болни хора. Близки на настанените там се оплакаха от грубото отношение.


"Конкретно със случая в Горско Косово не беше установена недобросъвестност от страна на служителите на дома. Що се отнася до Пловдив - там бяха взети съответните мерки, в момента се води разследване на прокуратурата, бяха уволнени двама души", каза социалният министър Деница Сачева в студиото на сутрешния блок на БНТ.

По думите й тази седмица е била проведена среща с всички ръководители на домове за хора в деменция, с кметовете, както и със социални услуги, които предлагат грижи за възрастни. Един от основните проблеми е този с кадрите, тъй като навсякъде има недостиг от квалифициран персонал, особено щом се отнася до медицински сестри и медицински грижи.

Сачева обясни, че съществен проблем у нас е липсата на хосписи, защото хората имат по-голямо очакване да получат медицински грижи, отколкото социални услуги.

"Медицинският персонал, ангажиран в тези домове, са хора над 65 години и това е тенденция, която се отчита постоянно. Причини за това са заплащане и условия на труд", заяви тя.

"Поставена е темата за очакванията на обществото към тези услуги, както и за това как да се поддържа по-добра връзка със семействата. Дадени са конкретни предложения. Очаква се към момента да няма никакво допълнително финансиране от страна на близки и роднини и то да бъде покрито изцяло от държавата. Допълнителното материално стимулиране на хората в тези институции също може да бъде доплащано от близките, когато има такива възможности", уточни социалният министър.

"Със сигурност това, което е необходимо, е да има повече интегрирани услуги, да са социално-здравни услугите, защото в момента очакванията не са към социална услуга, но са и повече в сферата на медицинското обслужване", каза Сачева. 

Влизането на Закона за социалните услуги е отложено с половин година. Събрани са над 30 мнения и становища на различни организации. Те са обобщени и изпратени в Народното събрание.

Министърът обясни, че са започнали дискусии, на които граждани ще могат да задават въпроси.

Сачева каза, че само в рамките на миналата година са над 1 700 децата, които останаха в своите семейства. По думите й не държавата е искала да вземе тези деца, а родителите им са се колебаели и са искали да ги изоставят. В следствие на подкрепата на социалните работници, децата са останали при своите семейства.

"Това, което мен ме тревожи е, че продължава да има хора, които да спекулират с това, че държавата ще отнеме деца", сподели Сачева. 

Тя обяви, че това категорично не е вярно. Държавата се намесва в изключително тежки ситуации, в които действително има застрашен живот и здраве на детето.

"Българският модел за социална политика не разделя детето от семейството. Напротив винаги се работи с биологичното семейство, винаги се работи с разширеното семейство и едва когато всички варианти са изчерпани, се преминава към други варианти", коментира министърката. 

В приемното семейство се насърчава грижата и съответно контактът и връзката с биологичното семейство.