Районният съд в Бургас има нов ръководител след изненадващото оттегляне на Асен Радев. Той подаде оставка по-малко от година след като зае поста, пише flagman.bg.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) днес назначи временно за началник Силвия Петрова, която е единият заместник-председател на съда. 

По повод оставката на Радев, Красимир Шекерджиев от ВСС днес докладва по точката: „На практика ние не знаем какви са неговите мотиви. Той е изтъкнал причини от личен характер и изрично желание да бъде освободен от тази длъжност.“

Председателстващият заседанието на Съдийската колегия Георги Чолаков изкоментира от своя страна: „Току-що погледнах – колегата Радев го избрахме миналата година по това време. На 14 декември сме го избрали за председател на Районен съд. Такава е неговата воля (за оставка – б.а.). Мисля, че няма какво да разсъждаваме, колеги, освен да гласуваме.“

След това оставката на Асен Радев бе приета.

Последва разглеждане на точката за избор на временен ръководител на съда. Предложението на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия бе да бъде избрана Силвия Владимирова Петрова, която е зам.-председател на Районен съд-Бургас.

„Към материалите по точката вие виждате, че има заявление, с което първоначално тя е изразила несъгласие, но впоследствие е дала съгласие да бъде изпълняващ функциите на административен ръководител“, каза Красимир Шекерджиев.

Последва гласуване, с което единодушно бе одобрено Силвия Петрова да оглави временно съда до встъпване на длъжност на следващия титулярен председател. Това може да стане след провеждане на конкурс, който тепърва предстои да бъде обявен.

Междувременно днес на пресконференция в Бургас председателят на Апелативния съд Деница Вълкова коментира по повод оставката на Асен Радев: „Знаете, че в нашата система може да подадем оставка без да дължим мотиви.

Разговарях с колегата Радев много пъти. Той изтъкна лични причини, които не е коректно да коментирам, не е етично. При всички положения за тази една година той свърши изключително много работа, включително, смея да твърдя, се справи успешно с безпрецедентната кадрова криза в този съд.

Незаетите щатове и тези, които не работят поради заболявания или са командировани в друг съд, създадоха изключителен проблем. Смея да твърдя, че се справи много добре и по-голяма част от ангажиментите, които пое, вече са изпълнени.“

Асен Радев обявил пред колегите си още преди няколко седмици, че смята да подаде оставка.

Тогава и двамата му заместници – Силвия Петрова и Петя Георгиева, са заявили, че няма да са съгласни да заемат временно поста му. Впоследствие явно Петрова е променила решението си.

Тя е сравнително млад съдия. Завършила е „Право“ през 2004 г. Има 14 години юридически стаж, от които 12 години в съдебната система. С решение на Съдийската колегия на ВСС от 13 декември 2016 г. е повишена в ранг „съдия в ОС“.

Силвия Петрова ръководи „Гражданското отделение“ на РС-Бургас.

Асен Радев е изпитвал трудности в разрешаването на множеството конфликти в съда. Някои от съдиите са му държали неуважителен тон.

Един от тях дори бил официално наказан с „обръщане на внимание“.

Има спекулации, че Радев е бил подлаган и на натиск „отгоре“ във връзка с дела в съда.

Той действително имал постижения в ограничаване на командировките във връзка с кадровия недостиг, както изтъква и Деница Вълкова. Това обаче му е създало други конфликти с ръководители от горните инстанции.

Като голям проблем за Районния съд се посочва и непропорционалното разпределение на дела – съдиите от Наказателното отделение били видимо по-натоварени от тези в Гражданското.