КЗК глоби „Нет инфо“ АД във връзка с разпространение на заблуждаваща и забранена сравнителна реклама. Финансовата санкция за всички нарушения е 267 200 лeвa.

Дружеството оперира на пазара на рекламата в интернет и предоставя „програматик“ реклама посредством собствени сайтове. В презентация на услугата „Adwise“ присъства рекламно съобщение на цяла страница с визуални елементи и текстови слогани „80% от най-качествения български трафик“ и „№ 1 технологично programmatic решение“, като тази презентация се разпространява от „Уеб Пауър“ ООД – рекламна агенция и партньор на „Нет Инфо“ АД.
В същата презентация в раздел „Реални примери“, под карето „Бързи кредити“ (период – 45 дни; дневен бюджет – 50 лв.; импресии – 12720406; кликове – 6880; цена на клик – 0,33 лв.; продажби – 36) е поместена информация „според клиента“: „За същата инвестиция в EasyAds – 4 продажби, за 10 пъти по-голяма инвестиция във FB – 120 продажби“. Данните показват още, че конверсиите са по-добри и спрямо някои custom (формирани на база ключови думи или дисплей реклама) групи в AdWords.“. Това послание, като рекламно и с публичен характер, се определя като неразрешена сравнителна реклама, тъй като посочения "клиент" е анонимен.

Тези послания са причина фирмата „Изиадс“ ЕООД да входира жалба в КЗК за нелоялна конкуренция. В хода на проучването по преписката в уатановено, че в началото на 2017 г. „Нет инфо“ АД разпространява презентацията на предлаганата от дружеството услуга „Програматик реклама“ (Adwise – Programmatic), в която се съдържат посочените рекламни послания. По отношение на първите две послания Комисията приема, че представляват заблуждаваща реклама, тъй като чрез тях ответното дружество въз основа на недоказани твърдения създава впечатление за предимство, каквото фактически не притежава: „80% от най-качествения български трафик“ и „№ 1 технологично programmatic решение“.

"По отношение на третото послание Комисията приема, че сравнението за отношението цена за ползваната услуга – реализирани продажби спрямо съответните конкуренти е некоректно, тъй като не почива на обективни признаци, дискредитира предоставяната от подателя на искането и други конкуренти услуга, като начинът, по който е направено представянето на сравнението, е възможно да мотивира и да повлияе върху икономическото поведение на потребителите", се казва в становището на КЗК.

Това е втори удар по "Heт инфo" AД, която е част от конгломерата "Hoвa бpoyдĸacтинг гpyп" AД, cлед като през 2017 им бе наложена глоба по жалба на същата фирма, отново за нелоялна конкуренция. Фирмата обжалва пред ВАС, ала все още няма окончателно решение на магистратите по казуса.