През изминалото денонощие е проведена специализирана полицейска операция по линия "Питейни заведения" на територията на гр.Пловдив и с.Крумово. 

В хода на акцията  служители на икономическа полиция, специализирани полицейски сили, Митница Пловдив, Агенция по храните, Регионална здравна инспекция, инспекция по труда, Регионалната дирекция по пожарна на безопасност и Общински инспекторат са изискали от проверените обекти цялата търговска документация, както и спазването на изискванията за тютюнопушене на закрити и обществени места, сервиране на алкохолни напитки и продажба на тютюневи изделия на лица под 18 годишна възраст, спазване разпоредбите на закона за храните, наличие на изправни фискални устройства, трудови договори на наличния персонал и спазване на работното време, както и наличие на изправни пожарогасителни средства и планове за евакуация при възникнали произшествия.

Две от проверените заведения са  в гр.Пловдив, а едно в с.Крумово. В " Морадо" - Пловдив, на  ул."Авксенти Велешки 19" проверяващите са установили, че не се спазват разпоредбите свързани с тютюнопушенето и са съставили  2бр. АУАН по чл.56, Ал.1 от Закона за здравето за тютюнопушене в заведението от РЗИ.

С протокол от НАП е установена разлика в касовата наличност - ще бъде издаден АУАН по чл.33, Ал.1 от Наредба 18. Протокол от общински инспекторат е констатирал, че категоризацията е на стария собственик. Връчени са още  покана от 01 РСПБЗН за явяване за издаване на АУАН за неосигурени евакуация според бр. места, както и призовка от Инспекция по труда за представяне на документи.

В Кафе аперитив ДИАБЛО - с.Крумово проверяващите установили, че разрешението за удължено работно време е било до  27.12.2019г. Установени са  8 бр. непълнолетни лица след 22.30 часа, едното от който работи зад бара.  

Извикан  е автопатрул на Пето  районно управление за вземане на отношение. Съставен е протокол от НАП за установена разлика в касовата наличност - ще бъде издаден АУАН. Съставен е  1бр. АУАН по Закона за здравето за тютюнопушене. Установено е 1 лице работещо без трудов договор и 1бр. непълнолетно лице заместващото бармана, също без трудов договор- издадена е призовка от инспекция по труда - ще бъде съставен АУАН.

Сред проверените обекти е и кафе бар "Ъндър Сити" - Пловдив, ул. "Райко Даскалов" 53. Установена  е липса на разрешение за удължено работно време. Съставен е и протокол от НАП за установена разлика в касовата наличност. На нарушителя ще се издаде АУАН.

Кристина ИВАНОВА, БЛИЦ