Празникът Живоприемни източник, или по-точно Пресвета Богородица ­ Живоприемни източник, се отбелязва на Светли петък -­ първия петък след Възкресение Христово. Свързан е с "обновлението на храма на Пресвета Владичица и Богородица, който се намира вън от стените на Цариград, и се нарича "Живоприемен източник", или още "Балъклъ".
Така е записано в началото на синаксара на празника. Празникът обаче има своята предистория, свързана с чудо, извършено от Божията Майка през V в. на мястото, където се намира и до днес изграденият през 1833-1835 г. храм &quot;Живоприемен източник&quot;.<br /> <br /> Ето какво разказва синаксара на празника. Преди още да възлезе на императорския престол, бъдещият василевс Лъв I, наричан Макелий, разхождайки се по това място, видял един заблудил се слепец да броди из гъсталака. Слепецът помолил младия Лъв да му намери вода, за да утоли жаждата, която изпитвал, и той &quot;навлязъл в гъстата гора, търсил тук и там вода и като не намерил, върнал се опечален&quot;. Тогава чул женски глас: &quot;Не трябваше, Лъве, толкова да се трудиш да търсиш вода, понеже водата е наблизо&quot;. Ободрен от гласа, Лъв подновил търсенето, но то и сега било безрезултатно. И отново се чул гласът: &quot;Императоре Лъве, влез по-навътре в гъстата гора и ще намериш локва; ще вземеш с шепа от мътната вода и ще утолиш жаждата на слепеца; ще намажеш с калчица слепите му очи и веднага ще познаеш коя съм, понеже отдавна съм на това място&quot;.<br /> <br /> Така и станало. Изпълнило се не само чудното проглеждане на слепеца, но не след дълго време Лъв станал и император.<br /> <br /> Това е и денят, в който се благославя свети апостол Петър.<br /> <br /> Днес празнуват Живко, Живка, Жива, Жишо, Зоя.<br /> <br />