През ноември 2012 г. в ГДБОП е получена справка от службите за сигурност на Германия, в която се посочва че при наблюдението и контрола на членове на албанска организирана престъпна група са установени разговори с ползвател на български абонат на мобилна мрежа, пише „Терминал 3″

Албанската група се занимава с трафик и разпространение на наркотици, а ангажиментът на българския абонат е била да съдейства за легализиране на получени от тази дейност парични средства. В справката германските служби за сигурност искат от ГДБОП установяване на ползвателя на българската СИМ карта. При извършената проверка от ГДБОП се установява, че посоченият номер се ползва от някой си Станчо Станев, служител на… българската НСО!

Станев е роден на 13 юли 1967 г. в Стара Загора. Завършил е ветеринарна медицина в Старозагорския университет (едва ли има по-добра образователна квалификация за НСО). Постъпва в службата през 1995 г., където е в екипите за лична охрана на президентите Желев и Стоянов, премиера Станишев, както и в звеното, отговарящо за подготовката на новоназначените служители.

След като ГДБОП уведомява ръководството на НСО за получената информация, допускът до класифицирана информация на Станев е отнет и той закономерно е освободен от НСО през януари 2013 г.

Той обаче обжалва заповедта за отнемането на допуска му за класифицирана информация и освобождаването си от служба. Заповедта скоро е отменена от съда и Станев е възстановен на служба в НСО.

С влизането си в президентството през януари 2017 г. Радев изисква от тогавашния началник на НСО Ангел Антонов да назначи за началник на първи отдел… именно Станчо Станев! Отделът отговаря за личната охрана на президента и неговата съпруга, Десислава, както и за охраната на сградата на администрацията на президента, пояснява „Терминал 3″.