Нов регламент на ЕК е на път да остави 90% от българските ловци без оръжия, съобщи NOVA. 

Причината е въвеждането на пълна забрана за използване на оловото за ловни цели. Боеприпасите, които ще трябва да се използват, струват 10 пъти по-скъпо от настоящите патрони.

„Инициативата на ЕК засяга всички български ловци, които са близо 160 000. Всички оръжия, произведени преди 2000 г., не са тествани и не могат да стрелят с евтината алтернатива на оловото – стоманените.

Единственият възможен вариант за тях е да се ползват боеприпаси от бисмут, от ванадий, които са много по-скъпи – 5-6 лева при цена сега 50-60 стотинки”, заяви инженер Васил Василев, председател на УС на Съюза на ловците и риболовците в България.

Стартирала е подписка срещу предложението, в която са се подписали 20 000 души.

Проблемът става публичен в деня, в който се открива груповият лов на дива свиня и местен дребен дивеч. Само преди месец ръководството на НЛРС-СЛРБ изпрати до Комитета по оценка на риска(RAC) към Европейската агенция по химикалите (ECHA) становище относно предложеното ограничение за използване на олово и неговите съединения в боеприпаси за стрелба на открито и в риболовни принадлежности.

С него организацията внася яснота за начина на функциониране и управление на ловното стопанство в България, собствеността на дивеча, взаимоотношенията между собственика на дивеча и лицата, стопанисващи дивеча, социалния статут на българския ловец и взаимовръзката на тези аспекти с предложението на Европейската агенция по химикалите (ECHA) за ограничаване употребата на олово в боеприпасите за граждански дейности на открито.

В становищото се посочна, че от официалните данни на Главна дирекция „Национална полиция“ става ясно, че към 23.09.2021 г.

в България са регистрирани 184 836 гладкоцевни огнестрелни оръжия.

Лицата, притежаващи огнестрелни оръжия с гладкостенна цев за ловни цели са 123 181. От тях 69 585 лица (56,5 %) притежават само по един брой гладкоцевно оръжие. 68 051 са дългоцевните нарезни оръжия с централно възпламеняване.

Дългоцевните огнестрелни оръжия с нарезна цев и периферно възпламеняване са 2 763 броя.

Ако бъдат приети предложените от ЕCHA рестрикции, българските ловци ще трябва да заменят минимум 100 000 бр. гладкоцевни пушки с нови такива, сертифицирани за стрелба със стоманени сачми.

Имайки предвид, че стойността на едно ново бюджетно гладкоцевно огнестрелно оръжие, сертифицирано за стрелба със стоманени сачми, е от порядъка на € 1000 , следва, че замяната на непригодните огнестрелни оръжия ще струва на българската ловна общност минимум € 100 000 000.

Според публикувано на 7 юли проучване на FACE (RACH Law Study)

25 % от ловците в Европа ще се откажат изцяло от ловни дейности,

а други 30 % ще ловуват по-рядко. Това обаче са средностатистически данни за ЕС, където покупателната способност на европейския гражданин е в пъти по-високa от тази в България.

Поради тази причина се очаква значително по-сериозен отлив на ловци у нас, което ще предизвика редица сътресения в ловностопанската дейност в България, което ще има пряко негативно влияние върху управлението на популациите на отделните видове дивеч на територията на страната и свързаното с това увеличение на щетите върху земеделските и горски територии, посочва организацията в становището се.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук