Над 900 души от Ловешка област са почивали в базите, сключили договор с НОИ, до края на септември т. г., съобщи днес Боян Боянов, шеф на Регионално управление "Социално осигуряване" в Ловеч, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в града.
Почивалите са по Програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ, започнала в средата на февруари. Изплатените от осигурителния институт средства за възстановителните почивки са 235 238 лв. или средно на човек се падат по 261 лв. За сравнение изплатените през миналата година средства са 148 256 лв. или по 237 лв. на човек.
От НОИ лицата получават право на парични помощи за профилактика и рехабилитация еднократно в една календарна година за престой от 10 до 15 дни. За 2008 г. осигурителният институт е  сключил договор с 22 юридически лица за 52 заведения за профилактика и рехабилитация. 
Изискванията, на които трябва да отговаря желаещият да ползва програмата за профилактика и рехабилитация, е да работи на постоянен трудов договор през последните шест месеца, което работещият лично удостоверява със служебна бележка от работодателя. Ако се установят злоупотреби, работещият носи лична отговорност и възстановява сумите, платени от НОИ на почивната база. За да отиде на възстановителна почивка, желаещият трябва да има направления от личния лекар, в което да са описани вида на заболяването, както и противопоказания, ако има. Резервацията за почивната база се прави от работещия . /БЛИЦ