Национална агенция “Пътна инфраструктура” предлага АМ “Тракия” да бъде построена с наши пари, съобщиха от НАПИ.
Преди два дни се взе решение строителството на отсечките по Лотове 2, 3 и 4 на „Тракия” да бъде включено в ОП „Транспорт” към Министерството на транспорта. Докато трае процедурата и договарянето по ОП „Транспорт” с ЕК, което отнема време, Агенцията има готовност да стартира тръжните процедури по трите лота с осигурените бюджетни средства. Такава практика съществува и в други държави при финансиране на инфраструктурни обекти по ОП “Транспорт”. Това дава възможност вложените в строителството средства да бъдат възстановени, ако тръжните процедури са проведени и договорите са сключени по европейските правила.
Към момента НАПИ разполага с утвърдените договор и тръжна методика, за да проведе търговете за трите лота изцяло по европейските изисквания на оперативната програма.
В рамките на предложението на НАПИ е и проектирането на Лотове 2 и 3 на „Струма” по ОПТ. След приключване на проектирането им може да бъде взето решение за строителство и финансиране на обектите от двата лота по програмата. Също по ОПТ НАПИ е готова да стартира още в рамките на тази година и търговете за строителството на Лот 1 и Лот 4 на АМ „Струма”./БЛИЦ