Погрешна е масовата представа на хората, че ние сме господари на съзнанието си и ние осъзнаваме в огромна степен нашите действия и постъпки, вършим ги съзнателно и мотивирано, наясно сме с всички възможни последствия, но това всъщност е една голяма заблуда.

Това отбеляза за БНР клиничният психолог Росен Йорданов:

"Всъщност съотношението на онези действия, които вършим ирационално и тези, които вършим рационално са в обратна пропорция, тоест по-скоро до 10% са тези, в които сме базирали своите преценки и решения и 90% са тези, които всъщност са проекция на нашите предварителни нагласи, стереотипи, категоризации и всякакви други симпатии и антипатии, които са всъщност един афективно когнитивен конструкт, който се формира по много по-подмолен и сложен начин", каза той.

Тръпката е навсякъде с efbet.com

"Човешкият ум не работи като счетоводител, а работи като адвокат. Адвокатите обикновено взимат предварително страна и започват да търсят фактите, които да паснат, да подкрепят истината на страната, която те са заели, докато ученият или счетоводителят обикновено първо преглежда фактите и след това си формира мнение. Това, че нашият мозък работи като адвокат, дава възможност за всякакви спекулации", добави психологът.