Близо 269 хиляди домакинства с 710 728 души живеят в област Пловдив. Така областта се нарежда сред едва трите у нас, в които за последните 10 години домакинствата са се увеличили. 

Преброяването от 7 септември 2021 година е регистрирало точно 268 472 домакинства на територията на Пловдивска област, като средно се падат по 2,8 души на адрес. Спрямо 10-години по-рано увеличението е 2841 домакинства, докато в другите две области с увеличение е съответно: в София (столица) - с 41 882, в Кърджали - с 3 164.

Пловдив рекордьор по многодетни семейства

Тенденцията показва, че все повече домакинства са без деца. Общо 204 669 са домакинствата в Пловдив и региона, в които няма наследници. В 39,7 хил. има по едно дете, в 20,2 хиляди има две деца. Едва 2750 са домакинствата с три деца, с четири деца - 662, с пет деца 263, а с шест и повече - 166, съобщава trafficnews.bg. 

По параграф семейства с шест и повече деца Пловдив е първенец в страната, заедно със Силистра. Вероятно причината е големите ромски махали, където по традиция се раждат повече наследници. Пловдив е абсолютен шампион и по домакинства, отглеждащи 4 деца, и е почти на равно с първенеца Сливен в категория 5 деца. /Б.а. статистиката отчита само децата под 16-годишна възраст/.

Пловдив абсолютен рекордьор по големи семейства, живеещи като едно домакинство 

Областта е шампион и по големина на домакинствата. Това е логично предвид рекордните резултати по отношение на децата в семейството. 6998 са домакинствата, в които живеят шест и повече членове. Прави впечатление, че те са разпределени много хармонично между градове и села - съответно 3659 живеят в градовете и 3339 в селата. 

Общо домакинствата са разпределени между 205 973 живеещи в градовете на територията на Пловдивска област и 62 499 в селата. 

Четиричленните семейства също за "запазена марка" на Пловдив. В тази категория попадат и идеала за семейство с две деца. Областта е на второ място по този показател. Тук живеят 33 хиляди четиричленни домакинства, като само в София са повече. 

90 904 души живеят сами, като близо 73 хиляди от тях са с адрес в градовете в област Пловдив. 76,4 хиляди са двучленните домакинства,  50 хиляди са тричленните. 

Етноси 

Статистиката показва и какъв е етносът на главата на домакинството, като се счита, че цялото домакинство го споделя. 221 732 са българските домакинства в Пловдив, 13 791 турските и 6730 ромските. 

Колективни домакинства

Пловдив има и най-много колективни домакинства. Тук спадат различни видове образователни институции - домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, интернати, оздравителни училища, религиозни училища, ученически пансиони и други; здравни заведения - домове за медико-социални грижи за деца, домове за лица с увреждания, психиатрични и белодробни болници и диспансери и други; домове за стари хора; религиозни - манастири и други колективни домакинства на религиозна основа; други колективни домакинства - затвори, следствени арести, социално-педагогически интернати, възпитателни училища интернати, домове за временно настаняване на бездомни, защитени жилища/ 

В Пловдив има 78 такива домакинства, в които има живеят 1866 души или средно 23.9 души в домакинство. 

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук