213 семейства в област Благоевград са лишени от месечна помощ през декември миналата година. Причината - децата им са направили повече от пет неизвинени отсъствия в училище. Данните изнесе директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане” Румяна Петкова.
Има и семейства, в които по повече от 5 неизвинени отсъствия са направили й двете им деца. В сравнение с предходните месеци на миналата година броят на лишените от месечна помощ семейства не се е увеличил.<br /> Припомняме, че от месечна помощ се лишават семейства, чиито деца са направили в рамките на 30 дни повече от пет неизвинени отсъствия. <br /> <br /> Ежемесечно до пето число директорите на училищата се задължават да изпратят справка по образец за учениците, допуснали да получат съответния брой отсъствия. Ведомостта за изплащане на социална помощ се изготвя до 10-то число на месеца.<br /> <br />