В Троян започва изграждането на Център за грижа за лица с умствена изостаналост. 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и вече е одобрен.

Новият център с капацитет 15 места ще се помещава в недостроена сграда на поликлиниката в Троян, поясни кметът Донка Михайлова:

„Изключително сериозна е потребността хора с интелектуални проблеми, с ментални отклонения да бъдат настанявани и лекувани в услуги".

Общината е кандидатствала за финансиране и на проект за изграждане на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, който също ще се помещава в сградата на поликлиниката и ще е с капацитет 30 места.

„Ще създадем една добра основа за разгръщане на цялостен комплекс за социални услуги. Тези две нови социални услуги, които са крайно необходими за жителите на общината, са в непосредствена близост до болницата, до лекарите, така че хората да бъдат подкрепяни".

Общата стойност на двата проекта е 1,6 милиона лева, от които около 850 000 лв. са за строителство.