Владимир Савов положи клетва като заместник-председател на Комисията за финансов надзор, Петър Джелепов стана неин член.

Савов бе избран от Народното събрание като ръководещ управление "Застрахователен надзор", Петър Джелепов като неин член ще подпомага политиката на КФН по анализ и оценка на риска на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.

Председателят на КФН Бойко Атанасов представи номинациите им, като изтъкна че Савов е опитен финансист. Запознат е в детайл с дейността на КФН, тъй като шест години е член на комисията, обясни Атанасов.

"Дълбоко уверен съм, че личност със сериозен опит, експертиза, умения и добра репутация, е от изключително значение за успешната работа на комисията", посочи Атанасов във връзка с кандидатурата на Савов, предаде Нова телевизия.

Атанасов посочи, че професионалната кариера на Джелепов преминава през управление на регионални структури в банковия сектор. "Акцент в представянето му са уменията за водене на преговори, анализ на макро и на микро ниво и разбиране на нуждите на потребителите", заяви Атанасов.

"Г-н Джелепов и г-н Савов притежават пълния набор от качества, които гарантират силен експертен екип в КФН", каза председателят ѝ.