Депозитите на граждани за сума над 1 млн. лв. са се увеличили с 15 броя от началото на годината, сочат данните на БНБ. Така към края на март милионерските депозити възлизат на 749 броя. В тях се съхраняват общо 1,819 млрд. лв. Сумата е нараснала с 1,6% или 19,4 млн. лв. през първото тримесечие на годината.
Ръстът на милионерските депозити обаче вече е с по-бавни темпове. През миналата година имаше периоди, в които броят им растеше с 25-30 за тримесечие. А сега спрямо март 2013 г. милионерските депозити са нараснали само с 35 броя.<br /> <br /> Общата сума на депозитите на домакинствата у нас достига 38,553 млн. лв. при 11 535 490 млн. броя влогове. Сумата на депозитите е нараснала с 2,3% спрямо края на 2013 г. Това обаче не може да се каже за броя на влоговете в родните банки. През първите три месеца на годината те са се стопили с 396 167 броя. Това се дължи главно на влоговете за суми до 1000 лв. През последното тримесечие 421 752 такива влога са били закрити. <br /> <br /> Въпреки това общата сума, съхранявана във влоговете до 1000 лв., нараства с 1,7% или 17,7 млн. лв. Така към края на март, влоговете за суми до 1000 лева достигат 8 297 457 броя (71% от всички депозити на граждани), а общата сума в тях възлиза на 1,069 млрд. лв. (2,8% от общата сума на всички влогове на граждани). Най-сериозен ръст има при депозитите за суми между 100 хил. и 200 хил. лв. Общата сума по тези влогове е нараснала за тримесечието с 6% до 4,336 млрд. лв. Влоговете в този диапазон са 31 486 броя.<br />