Министърът на здравеопазването Евгений Желев ще връчи ключовете на 55 нови линейки на директори на центрове за спешна медицинска помощ в сряда, 8 октомври, от 11.00 часа на площада пред храм-паметника „Ал. Невски”, съобщиха от здравното ведомство.
До 15 октомври ще бъдат разпределени всичките 104 санитарни автомобили, осигурени от Министерството на здравеопазването по линия на заемно споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие. Общата стойност на доставените линейки и допълнително медицинско оборудване е 10,078,936 лв.
Санитарните автомобили ще бъдат разпределени на центровете за спешна медицинска помощ по азбучен ред. Колите са оборудвани в съответствие с изискванията за Добра медицинска практика и международните стандарти. Линейките отговарят на изискванията на европейските стандарти за медицински автомобили и медицинско оборудване, както и на конкретните директиви на ЕС за медицинска апаратура.
Линейките са стандартно оборудвани с вакуумна и кислородна инсталация, функционални носилки, вкл. и за пациенти с травми на гръбначния стълб, климатизирана санитарна част и допълнително медицинско оборудване, което да осигурява качество на медицинското обслужване. Допълнителното оборудване включва електрокардиограф, дефибрилатор, инфузионни помпи за спринцовки, мобилен респиратор и спешна чанта. С доставените 104 линейки, 64 от които са стандартни, а 40 са високопроходими, се обновява с още 25 % използваемият автомобилен парк на спешната медицинска помощ в страната. С новите линейки се осигурява безопасност на пациенти и медицински екипи.
Със заемни средства от Световната банка и с нейната техническа помощ Министерството на здравеопазването закупи през последните две години 255 линейки, което е 60% от използваемия автомобилен парк в центровете и филиалите за спешна помощ. Всички линейки са снабдени със съвременни технически средства, което дава възможност за съкращаване на времето за достигане до всеки пациент. От друга страна функционирането на ефективна система на спешна помощ в страната е важно условие за успешно преструктуриране на болничната помощ. /БЛИЦ