От Министерството на здравеопазването обявиха, че все още не е получен доклад от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) в "Пирогов". По-рано от болницата съобщиха, че тя е завършила и в 93 страници Одитният доклад отразява цялостната проверка в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" за дейността й в периода от началото на юли 2022 г.  до края на юли 2023 г.

Ето какво посочват от министерството:

В Министерството на здравеопазването все още не е получен доклад от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). На основание чл. 20, ал. 3 от Закона за държавната финансова инспекция и чл. 32 от Правилника за прилагане на същия закон, МЗ следва да бъде уведомено от директора на АДФИ за резултатите от извършената финансова инспекция.

Съгласно законовите разпоредби УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД има законоустановен срок да представи становище по връчения доклад, след което следва да бъде изготвено заключение по доклада.

Коментар по констатациите от извършената проверка на АДФИ може да бъде направен едва, след като екипът на Министерството се запознае със съдържанието на документа.

Припомняме, че въз основа на констатирани нарушения от Звено „Вътрешен одит“ на МЗ, са сезирани всички компетентни органи, включително и Прокуратурата, която все още не се е произнесла по случая.

 

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук