Пандемията съкрати живота ни. Очакваната средна продължителност на живота за населението на страната е 74,6 години, като спрямо предходния анализ на НСИ от миналата година намалява с 0,3 години.

Има голяма разлика по отношение на продължителността на живота на мъжете и жените, на жителите на градовете и селата, както и на хората в различните области на страната.

Средната продължителност на живота на мъжете е 71,1 г., а на жените е със 7,1 години по-висока – 78,2 г., показват данните на НСИ. С годините продължителността на живота нараства, донякъде благодарение на развитието на медицината. За период от 10 г. увеличението на живота на мъжете е с 1,1 години, а на жените с една година.

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2,9 години по-висока (75,5 г.) отколкото на хората в селата (72,6 г.). За последните 10 години за жителите в градовете удължаването на живота е с 1,5 г., а за населението в селата – само с 0,3 г., което се дължи на факта, че хората в градовете имат по-лесен достъп до медицинска помощ.

Много хора умират още докато са млади и това оказва влияние върху данните за средната продължителност на живота. Но за хората, които вече са достигнали възраст от 65 г., очакваната продължителност на живота е още 15,8 години, обявиха от НСИ.

Това означава, че те могат да празнуват и своя 80-ти рожден ден. За мъжете, които са станали на 65 г., очакваната продължителност на живота е още 13,6 г., а за жените – 17,5 г. За последните 10 г. очакваният живот на хората над 65 г. е нараснал с 0,4 години.

Очакваната продължителност на живота в различните части на страната варира от 71,8 г. в област Видин до 76,7 г. в област Кърджали. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички части на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Кюстендил (8,8 г.), а най-малка - в Кърджали (6 г).