Общият износ на стоки от България към страните от Европейския съюз и към трети страни се понижи рязко през май с над 21%, като в същото време вносът се сви с цели 28,4%. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), които потвърждават продължаващото негативно въздействие на коронавирусната пандемия върху международната търговия на нашата държава.

През май общият български износ намалява на годишна база с 21,4% до 3,7443 млрд. лева, докато общият внос се понижава с 28,4% до 4,0498 млрд. лева. Общото външнотърговско салдо през май е отрицателно и в размер на 305,5 млн. лева спрямо дефицит за 887,7 млн. лева през май 2019-а година.

За първите пет месеца на настоящата година общият износ на България намалява с 8,1% до 21,7472 млрд. лева спрямо същия период на 2019 г., докато вносът в нашата страна също се свива със 12,7% до 23,4078 млрд. лева, а общото външнотърговско салдо между януари и май е на дефицит от 1,6606 млрд. лева спрямо дефицит за 3,1347 млрд. лева година по-рано.

Износът на стоки от България в посока страните от ЕС се свива през май с 18,0% спрямо година по-рано до 2,5351 млрд. лева (след спад с 20,2% през април), а към трети страни се понижава с 27,7% до 1,2092 лева (след спад с 18,4% през април), докато вносът от Европейския съюз се понижава с цели 28,4% до 2,4531 млрд. лева (след срив  с 32,4% през април), а от трети страни намалява с 28,2% до 1,5967 млрд. лева (след спад с 27,7% месец по-рано).

За първите пет месеца на годината износът в посока ЕС се понижава със 7,7% до 14,2358 млрд. лева спрямо същия период на 2019 г., а към трети страни - с 8,9% до 7,5114 млрд. лева. В същото време вносът в България през периода януари - май от ЕС спада с 13,2% до 14,270 млрд. лева, а от трети страни се свива с 11,9% до 9,1378 млрд. лева.

Днешните предварителни данни на НСИ показват ясно, че пандемията от коронавирус и свързаните с нея въведени ограничения в Европа света се отразяват негативно на българския внос и износ през и през месец май, като известно подобрение може да се очаква през месец юни с оглед разхлабване на пандемичните ограничителни мерки както в нашата страна, така и в ЕС и востаналия свят.