Парите за социални обезщетения се вдигат през последните година, показват данните на НСИ. През 2021 г. България е отделила 25,415 млрд. лв. за социални обезщетения. За финансиране на социалната защита в страната са изразходвани 13,89 млрд. лева от държавния бюджет, а приходите от осигурителни вноски са в размер на 15,11 млрд. лева.
 
През 2021 г. изплатените обезщетения за социална защита, разпределени по функции, са:
 
    „Болест/Здравна грижа“ – 7,420 млрд. лв.;

    „Инвалидност“ – 2,186 млрд. лева;

    „Навършена възраст/Старост“ – 11,289 млрд. лева;

    „Наследници“ – 1,253 млрд. лева;

„Семейство/Деца“ – 2,161 млрд. лева;

    „Безработица“ - 701 млн. лева;

    „Жилищни нужди“ – 0,62 млн. лева;

    „Социално изключване, некласифицирано другаде“ - 403 млн. лева.
 
Най-висок относителен дял в обезщетенията за социална защита през 2021 г. заемат разходите по функция „Навършена възраст/Старост“ (44.4%) с основен компонент „разходи за пенсии“, следвани от разходите по функция „Болест/Здравна грижа“ (29.2%) и „Инвалидност“ (8.6%).

За сравнение година по-рано - през 2020 г., България е отделила близо 22 млрд. лева за социални обезщетения, като приходите от осигурителни вноски са били в размер на 13,578 млрд. лева. За пенсии сумата е била 9,289 млрд. лева и заема 42,4% дял от всички обезщетенията за социална защита, платени през годината. 

 

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук