Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще изплати 9 376 000 лева на лекарите и стоматолозите. Сумата е за доплащане за първото, второто и третото тримесечие на 2010 година към потребителската такса от 1 лев, която плащат пенсионерите.
Според Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) за всяко посещение при лекаря или лекаря по дентална медицина лицата, навършили 60 години за жените и 63 години за мъжете, заплащат сумата от 1 лев, а остатъкът се доплаща от републиканския бюджет.<br />