Пациентите с леки или със средно тежки симптоми на коронавирусната инфукция, преминали през COVID зона, имат право на до 3 прегледа, като за първи преглед се смята първото посещение в зоната, а останалите два могат да се осъществят по време на боледуването. Това казаха от НЗОК, съобщи БТА.

Последващите два прегледа се извършват в COVID зоната от лекар от съответния диагностично-консултативен център или медицинския център, към който е разкрита зоната, посочиха от НЗОК.

За тези прегледи НЗОК заплаща по 25 лв. и може да включват лабораторни изследвания и рентгенови снимки.