Обрат по делото за взрива на гара Хитрино. Той не е предизвикан от печка на твърдо гориво. Това е окончателното заключение на пожаро-техническата експертиза. 

Тя беше представена на днешното съдебно заседание в Шумен. Според писмените заключения на експертите, върху печката има повреди, но те са възникнали преди експлозията. Стъклото е запазено цяло, тоест не е имало взрив вътре в нея. 

Досегашната версия за експлозията беше, че тя е възникнала от печката, която се е намирала на 280 метра от дерайлиралата цистерна. 

БЛИЦ припомня, че на 10 декември 2016 година влакова композиция с пропан бутан дерайлира и се взриви. 7 души загинаха, 29 бяха ранени, а десетки къщи - разрушени. Подсъдими са машинистите Димитър Михнев и Радослав Петков.

Сега стана ясно, че от началото на заседанието до момента, бе разгледана експертиза, отнасяща се до безопасността при превозване на опасни товари. Вещи лица са проф. д-р инж. Валери Стоилов от Технически Университет – София, катедра „Железопътна техника“ и проф. д-р инж. Симеон Ананиев от ВТУ „Тодор Каблешков“- София. 

Беше направено важно уточнение, че влаковата композиция е възложена на „Булмаркет ДМ“ от страна на румънския превозвач да изпълни транспортирането в българския участък от Бургас до Русе, т.е. композицията не е притежание на „Булмаркет“. 

В състава на влаковата композиция е била включена вагон-цистерна, която не отговаря на международния правилник за превоз на опасни товари (RID). Това обстоятелство не е било известно на железопътните превозвачи.

На базата на обстойно проучване, на допълнително изискана информация и оглед на терен, двамата експерти представиха подробно експозе. Те са извършили детайлно проучване на техническото състояние на пробитата вагон-цистерна, на нейните стени и дъна.

Тяхното заключение е категорично, а именно, че цистерната не е била годна за експлоатация. Аргументацията им е следната: 
-    Техническото състояние на пробитата вагон-цистерна НЕ отговаря на техническата страна на изискванията на международния правилник за опасни товари. Върху нея няма поставена маркировка, указваща датата и вида на извършеното изпитание, което е част от изискванията по стандарт. Последният сертификат е от 01.11.2013 година.

Липсва щемпел на експерта, провел изпитването. Не е спазена разпоредбата на RID, минималната дебелина на стената да НЕ Е ПО-МАЛКА от указаните в конструктивните стандарти. Независимо от замерванията, цистерната е одобрена за превоз на опасни товари. Сертификатът на въпросната вагон-цистерна не съдържа информация за одобрена акредитационна процедура в съответствие с европейските стандарти. 

-    Въз основа на извършените измервания на терен от експертите, се оказва, че измерените стойности на дебелините на дъната са по-големи от критичните параметри, които конструкторите са дали и би следвало цистерната да бъде бракувана, а не пусната в експлоатация. Измерена е дебелина от 12,23 мм на цилиндричната част от корпуса, която е по-малка от минимално допустимата дебелина 12,6 мм.

Анализът показва, че от измерените 12 стойности на дъната, 6 от тях са с по-голяма дебелина от първоначалния вид на цистерната. Което означава, че по нея има отлагания, натрупани от 1971 година до 2016 година.  Вещите лица са категорични, че ремонтът и оразмеряването на резервоара на цистерната са извършени неправилно и е издаден неправомерно сертификат на годност.  

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!