1362 или 58.83% са слабите оценки, получени на кандидатстудентския изпит по история на България в Софийския университет "Св. Климент Охридски", съобщиха от Алма Матер. До края на деня резултатите ще бъдат разлепени на “Стената на плача” и ще бъдат публикувани в Интернет.
Отличните оценки между 5.50 и 5.99 са 80 или 3.46%, като пълните шестици са едва 6 или 0.26 на сто. Анулираните работи са 4 или 0.17% от общо 2315. Кандидат-студентите, получили оценки в интервала 3.00-3.49, са 271 или 11.71%, тези с 3.50-3.99 са 137 или 5.92 на сто. Получилите оценка добър 4.00-4.49 са 151 или 6.52 на сто, тези с 4.50-4.99 са 137 или 5.92% и оценените с 5.00-5.49 са 167 или 7.21 на сто. 

БЛИЦ припомня, че кандидат-студентите имаха възможност да пишат по темите: "Външната политика на България в периода 1939 1944 година” и "Обществено-политическа дейност на Георги Раковски”. С история се кандидатства за 22 специалности. /БЛИЦ