"Самотата в поезията на Димчо Дебелянов" е темата, по която пишат кандидат-студентите в Софийския университет на изпита по български език и литература днес. Те имат възможност и да напишат есе по цитати от произведения. За този вариант бяха изтеглени "Да знаеш ти живота как обичам и колко мразя празните химери" от „Писмо” на Никола Вапцаров и „Как ще живеем, ако не гоним измамата" от „Мечтатели” на Елин Пелин.
Общо 2428 младежи са записани за един от най-масово посещавания изпит в Алма Матер.&nbsp;С него се кандидатства за 18 специалности.<br /> <br /> При обявяването на изпитната тема&nbsp;бе съобщена и изтеглената контролна тема -&nbsp;&quot;Делникът и празникът в творчеството на Елин Пелин&quot;.<br /> <br /> Близо 280&nbsp;квестори ще пазят в аудиториите. Преди началото зали, коридори и&nbsp;тоалетни бяха проверени за &quot;царски&quot; пищови, от които кандидатите не се отказват, въпреки известните вече по-модерни помощни технологии. /БЛИЦ<br /> <br />