Софийската градска прокуратура е образувала до м. г. 23 преписки във връзка с юридически лица, регистрирани по търговския закон, които незаконно обучават студенти, съобщиха от държавното обвинение.
Изготвени са искови молби за прекратяване дейността на въпросните учебни заведения. Основанието&nbsp; за мярката - те не са висши училища, открити с решение на Народното събрание, и не могат да сключват споразумения за дистанционно обучение с чужди институти, съобщава &quot;Труд&quot;.<br /> <br /> Дейността им противоречи на Закона за висшето образование. По закон висше училище в България се открива с решение от парламента, след предложение от Министерския съвет и по-специално от министъра на образованието. Освен това е необходима положителна оценка на учебните продукти и програми, дадена от Националната агенция за оценяване и акредитация.<br /> <br /> На тези условия не отговарят и са нелегални повече от 20 висши училища, регистрирани у нас като търговци или юридически лица с нестопанска цел. <br /> <br /> След прокурорската атака са затворени осем незаконни&nbsp; университети. Четири от преписките за лицензирането им са висящи. Има и прокурорски искове, отхвърлени засега, които са препратени по съдилища след протестни жалби от страна на засегнатите.<br /> <br /> <br /> <div style="text-align: center;"><strong>Нелегални университети</strong></div> <br /> - <strong>Бизнес университет</strong>, който обучава студенти на Московский государствений университет экономики, статистики и информатики - Русия<br /> <br /> - <strong>Академия на труда и социалните отношения </strong>(Академия труда и социальных отношений - Москва)<br /> <br /> - <strong>Киевски славистичен университет</strong> (Славистический университет, Украйна.)<br /> <br /> - <strong>Кримски институт по икономика </strong>(Кримский институт экономики и хозяйственного права, Украйна)<br /> <br /> - <strong>Одеска национална юридическа академия</strong> (Одеская национальная юридическая академия - Украйна)<br /> <br /> - <strong>Асоциация източноевропейски университет &ldquo;Йоан Екзарх&rdquo; </strong>(Междурегиональная академия управления персоналом&quot; - Украйна)<br /> <br /> - <strong>Световна академия &ldquo;Платон&rdquo; </strong>(Киевский национальный университет &ldquo;Тарас Шевченко&rdquo; - Украйна)<br /> <br /> -<strong> Балкански университет за дистанционно обучение</strong> (Международний университет &ldquo;Евразия&rdquo; - Ереван)<br /> <br /> <strong>- Международен образователен център </strong>( Международный университет - Москва)<br /> <br /> - <strong>Интернешънъл юнивърсити колидж лимитид (</strong>Universiti of Potsmouth - Великобритания)<br /> <br /> -<strong> Институт за висша квалификация и образование </strong>( Московский индустриальный университет- Русия)<br /> <br /> - <strong>Лондон колидж</strong> (London kolidg - Дъблин, Ирландия) и др.<br /> <br /> <br /> <br />