ДСК ЕАД и „Райфайзен Банк" България" ЕАД от днес отпускат кредите за студенти. Те ще са в лева при годишен лихвен процент, който не може да надхвърля 7% и е фиксиран за целия период на кредита.
Студентските кредити са с държавна финансова подкрепа, като с тях се заплащат таксите за обучение или за издръжка в случай на раждане или осиновяване на дете по време на обучението, обясни министърът на образованието Сергей Игнатов.<br /> <br /> Студентите ще имат и пълен гратисен период без да плащат главницата и лихвата по кредита. Той обхваща целия период на обучението или докторантурата до изтичане на една година от първата дата за провеждане на държавен изпит, защита на дипломна работа или приключване на докторантурата.<br /> <br /> Изплащането на кредита започва един месец след това, като погасяването му се прави на равни вноски в срок от 10 години. Всеки, който пожелае, може да го изплати предсрочно, без да заплаща такса за това. <br /> <br /> Размерът на кредита е за заплащане на такси и е равен на броя на оставащите семестриални такси в даденото висше училище.<br />