Не я ясно как са избрани експертите, направили изследването по европейския проект "Равенство - път към прогрес”, каза доц. Ана Страшимирова, председател на Комисията за защита от дискриминация /КЗД/. Според нея липсват договори или ако има, те не са в Комисията.
<br /> <br /> При всички случаи ще има разследване и ако се налага ще има наказани. Напрежението ескалира, но не комисията е институцията, която трябва да влиза в обяснителен режим, а по-скоро ръководството на проекта и експертите, които са провели независимото си изследване, допълни Страшимирова.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <u><span style="color: rgb(128, 0, 0); "><strong>ТОВА Е СПИСЪКЪТ НА ИМЕНАТА, РАЗДАДЕН НА ЖУРНАЛИСТИТЕ:</strong></span><br /> </u> <br /> <strong>Проф. Ирина КОЛЕВА</strong><br /> - преподавател в катедра &bdquo;Етнология&rdquo; към Софийския университет &bdquo;Св. Климент Охридски&rdquo;; <br /> <br /> <strong>Кристина ЙОРДАНОВА</strong><br /> - главен асистент по &bdquo;Българска литература след Освобождението до Първата световна война&rdquo; към СУ &bdquo;Св. Климент Охридски&rdquo;; <br /> <br /> <strong>Людмила ДРАГОЕВА</strong><br /> - управител на &bdquo;Центъра за социална рехабилитация и интеграция&rdquo;; <br /> <br /> <strong>Боян ЗАХАРИЕВ</strong><br /> &ndash; Институт &bdquo;Отворено общество&rdquo;; <br /> <br /> <strong>Татяна КМЕТОВА</strong><br /> - изпълнителен директор на &bdquo;Център за изследване и политики на жените&rdquo;; <br /> <br /> <strong>Ралица СЕЧКОВА</strong><br /> - експерт по социално планиране на социалните услуги към &bdquo;Уницеф - България&rdquo;; <br /> <br /> <strong>Мукаддес НАЛБАНТ</strong><br /> - експерт в сферата на образованието; <br /> <br /> <strong>Георги БОГДАНОВ</strong><br /> &ndash; изпълнителен директор на национален ромски център &bdquo;Свети Георги&rdquo;; <br /> <br /> <strong>Станка ШЕЙНОВА</strong><br /> - главен експерт Отдел &bdquo;Достъп до образование&rdquo; &ndash; Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН);<br /> <br /> <strong>Ванина СТОЯНОВА</strong><br /> - етнолог;<br /> <br /> <strong>Пенка ИВАНОВА</strong><br /> - Дирекция &bdquo;Достъп до образование и подкрепа на развитието&rdquo; &ndash; МОМН; <br /> <br /> <strong>Елка БОЖКОВА</strong><br /> - представител на &bdquo;Сдружение на Националния съвет на религиозните общности в България&rdquo;; <br /> <br /> <strong>Грета САВЧЕВА</strong><br /> - представител на Комисията за защита от дискриминация; <br /> <br /> <strong>Веселина БИЛЯЛ</strong><br /> - представител на Комисията за защита от дискриминация; <br /> <br /> <strong>Камелия ИЛИЕВА</strong><br /> - представител на Комисията за защита от дискриминация; <br /> <br /> <strong>Иван ИГОВ</strong><br /> - Дружество на психолозите в България; <br /> <br /> <strong>Методи КОРАЛОВ</strong><br /> - Дружество на психолозите в България.<br />