През новата учебна година учениците от 11-и и 12-и клас ще изучават нов предмет - "Гражданско образование", което е много важно за бъдещето на българското общество. Tова каза във Варна председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева:

„Това е изключително важно от гледна точка на възпитаването, формирането на качества в младите хора, като добронамереност , сътрудничество, щедрост, съпричастност , взаимопомощ, това все добродетели , които са нужни, потребни, не само за самия човек да израсна като личност, но и за обществото и за глобалния свят в които живеем. Това ще бъде отделна дисциплина  11-и и 12-и клас, така както физика, математика, химия, биология, като редовен предмет, а иначе от 1-и клас до 10-и клас е в между предметна – интегративна  връзка.“

Учебните програми по новата дисциплина са готови, има и достатъчно преподаватели в страната по нея, добави Такева.Източник: БНР