Културно общество "Поп Кръстю", фондация "Граждани срещу насилието" и Църковно-историческият и архивен институт при Българската патриаршия се обявиха срещу образа на Левски на паметника му в ловешкото с. Голям Извор. На мемориала ликът на Дякона е вграден насред християнски кръст. Това съобщи днес в Ловеч Марин Колев, шеф на Културно общество "Поп Кръстю".
По неговите думи авторите на паметника са допуснали грубо нарушение на християнската символика с решението си да поставят образа на Апостола върху разпятието. Според канона кръстът е оръдието, на което Христос е изкупил греховете на човешкия род и затова на него не може да бъде сложен друг образ, освен този на Спасителя.
Подмяна на истината била допусната в същия мемориал и с изписването на имената на членове на местния революционен комитет. Повечето от тях били издайници, както на революционната организация в Голям извор, така и на самия Левски пред съда в София. Вместо тях на паметника трябвало да се поставят имената на смелите и честни революционери от с. Голям извор като поп Стефан Диков (заклел комитетските дейци в дома си), поп Димитър и баща му Петър, Стоян Съйков, Лалю Пеев, Моньо Симеонов. Гергана Димитрова, БЛИЦ.