Новоизбраният член на Висшия съдебен съвет Розалин Трендафилов встъпи официално в длъжност днес. Той ще участва в първото заседание на Прокурорската колегия на 08.02.2017 г.
Г-н Трендафилов е първият член на ВСС, избран пряко от Общо събрание на прокурорите на принципа един прокурор, един глас, както и първият кандидат за член на Съвета, за който бе проведено електронно дистанционно гласуване, в съответствие с измененията на Конституцията на Република България и на Закона за съдебната власт. Кандидатурата му бе издигната от прокурорите от съдебно – следствения район на Окръжна прокуратура – Хасково.
Новоизбраният член на ВСС получи подкрепата на 1086 от имащите право на глас 1507 прокурори в страната. Преобладаващата част от тях дадоха вот чрез системата за електронно дистанционно гласуване.


Г-н Трендафилов започва юридическата си кариера през 1975 г. като стажант – съдия в Окръжен съд – Хасково. На 01.10.1977 г. встъпва като заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Димитровград, а от 03.05.1979 г. до 22.03.2010 г. е районен прокурор там.  В периода от 01.06.2010 г. до момента бе заместник –окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Хасково.