„Шокирани сме дори само от вероятността за увеличение на цената на природния газ с 54 % само в рамките на месец! Не мога да си представя, ако това се случи, по какъв начин ще покрием всички разходи на дружеството през август!“ обяви безпокойствието си от увеличението на цените на природния газ изпълнителният Директор на Топлофикация Плевен инж. Йордан Василев.

По думите на експерта увеличение на цената на природния газ с над 400% само за 1 година е непознато в историята и няма как да не предизвика огромни сътресения на всички пазари, които използват синьото гориво.

Недовзетият приход за Топлофикация Плевен, формиран още предходния отоплителен сезон продължава да се увеличава поради нарастващите цени на природния газ и ще достигне над 41 милиона лева. Заради продължаващото повишаване на цената на природния газ през месеците Юли и Август 2022 година дружеството ще генерира допълнително още над 12 милиона лева загуба.

„Варианти да се избегнат фалити на газови топлофикации в близките месеци е да получим достатъчни компенсации от държавата, които да неутрализират ефекта от огромното покачване на цените, както и да се утвърди нова регулаторна рамка от КЕВР. За юни и юли компенсации, каквито получавахме през предходните месеци, не са предвидени. Искрено се надявам компетентните лица да преразгледат този проблем и да въведат компенсации и за тези месеци, защото едва ли ще издържим дълго с толкова големи разходи.“ каза инж. Йордан Василев.

Директорът предупреди, че декапитализацията на дружества, които използват за основно гориво природен газ, ще ги постави в невъзможност да изпълняват инвестиционните и ремонтните си програми. Вероятно е и в един момент да спрат плащанията към фирмите, които доставят природен газ, защото няма да имат финансов ресурс. Инж. Йордан Василев обърна внимание, че подобен ход на събитията ще доведе до допълнителна несигурност и поставяне под съмнение на качеството на доставките на топлинна енергия, а оттам и до нарушаване на лицензионните задължения на дружествата.

„Ако топлофикациите на природен газ затворят, повечето абонати вероятно ще преминат на електричество, което изключително много ще натовари електропреносната мрежа и ще предизвика чести аварии и режим на тока. Знам, че Ви звучи като филм на ужасите, но всичко е свързано.“ каза инж. Йордан Василев.

Директорът обърна внимание, че за реализацията на прехода към по-екологични източници на енергия, много въглищни топлофикации са инвестирали милиони в преминаване към природен газ, което ще доведе до увеличаване на необходимите количества от синьо гориво през идните месеци и допълнително ще задълбочи кризата в сектора.

„Всички се надяваме ресорните министерства да обърнат по-сериозно внимание на все по-лошото финансово състояние на топлофикациите на природен газ и да въведат адекватни мерки, с които да ни изведат от кризата.“ каза инж. Йордан Василев.