Комисията за защита от дискриминацията /КЗД/ оневини диригента на Общински духов оркестър - Ловеч Виктор Павлов. Маестрото бе обвинен от бившата оркестрантка Мариета Нешева в тормоз и за дискриминация по пол миналата година.
Флейтистката от Плевен настояваше, че Павлов я заставял да носи 2 тежки чанти с папките на оркестъра преди концерт; да чисти репетиционната зала и тоалетната, да пее македонски песни пред пенсионери и да преписва ноти. <br /> <br /> Диригентът я навиквал и заради нежеланието й да свири по села и клубове.&nbsp; Според състав с председател Зора Генчева на КЗД Виктор Павлов не е осъществил дискриминация по призна &quot;пол&quot; по смисъла на чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от ЗЗД и тормоз по смисъла на пар. 1, т. 1 от ДР на ЗЗД, и оставя без уважение жалбата на Нешева.<br /> <strong><br /> Гергана ДИМИТРОВА, БЛИЦ</strong><br />