От 1 ноември моторните превозни средства трябва задължително да се движат с включени къси светлини и през светлата част на денонощието, съобщават от МВР. Това е част от мерките за предотвратяване на тежки пътно-транспортни произшествия през настъпващия есенно-зимен период. От 1 до 19 ноември ще се осъществи и традиционната полицейска операция акция “Светлина”.
По време на акцията ще се извършва засилен контрол по изправността на осветителните системи и сигнализация на превозните средства (включително тези на велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др.). Съвместно с представители на общините и пътната администрация ще се извърши преглед на състоянието на пътната настилка, уличното осветление, хоризонталната и вертикална сигнализация и ще се предприемат мерки за отстраняване на повредите и сигнализиране на местата с повишена опасност от ПТП с през есенно-зимния период. Ще бъде извършен и преглед на светлинната и светлоотразителна сигнализация на пътните превозни средства с животинска тяга и малогабаритната селскостопанска техника.
Акцията ще включва два етапа:
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН – от 01.11 до 09.11.2008 г. (включително)
В този етап контролните органи ще обръщат внимание на водачите за отстраняване на неизправностите по осветителните системи, подмяната на износените гумите, изправността на устройствата за почистване на предно стъкло и др., без да се налагат санкции. В този етап ще бъдат изготвени и предписания до общините и кметствата за подобряване осветеността на участъци от пътя и кръстовища с повишен риск за ПТП с пешеходци в тъмната част на денонощието.
КОНТРОЛЕН – от 10.11 до 19.11.2008 г. (включително). През този етап ще се извършва засилен контрол върху изправността на осветителните системи, състоянието на гумите и изправността на устройствата за почистване на предно стъкло и др., като на нарушителите ще бъдат налагани на санкции по Закона за движение по пътищата, някои от които са:
• За управление на МПС с износени гуми – отнемане на 6 контролни точки и 50 лв. глоба;
• За неизправни светлини и светлоотразителна сигнализация - отнемане на 5 контролни точки и глоба от 20 до 150 лв.
За превишена скорост в населено място:
- При превишение 21-30 км/ч - отнемане на 2 контролни точки и 100 лв. глоба;
- При превишение 31-40 км/ч - отнемане на 6 контролни точки; 1 месец лишаване от право да управлява МПС и 150 лв. глоба;
- При превишение 41-50 км/ч – отнемане на 12 контролни точки; 2 месеца лишаване от право да управлява МПС и 200 лв. глоба;
- При превишение над 51 км/ч – отнемане на 16 контролни точки; 3 месеца лишаване от право да управлява МПС и 250 лв. глоба;
• За управление на технически неизправно или спряно от движение МПС – отнемане на 5 контролни точки и глоба от 50 до 150 лв.;
• Неозначаване по съответния начин на принудително спряно на платното ППС - отнемане на 6 контролни точки и глоба от 50 до 150 лв.;
• Неползване на предпазен колан или каска – отнемане на 8 контролни точки и 50 лв. глоба;
• Говорене по мобилен телефон по време на движение, без устройство “свободни ръце” - отнемане на 6 контролни точки и 50 лв. глоба;
• Неспазване сигнал на светофара - отнемане на 8 контролни точки и 50 лв. глоба;
• Неспазване на пътни знаци и маркировка - отнемане на 4 контролни точки и 30 лв. глоба.
По време на операцията всички технически центрове на СБА ще извършват безплатно регулиране на фаровете на МПС и ще дават техническа консултация по изправността на осветителните системи. За град Стара Загора безплатно регулиране на фаровете ще се извършва в СБА Стара Загора бул.”Никола Петков” № 20 тел.26 60 23, тел.146 – “Пътна помощ”, ИТА Сервиз кв.”Индустриален” тел.62 25 30, тел.62 77 15 и автосервиз “Диана” – кв.”Трите чучура” – юг тел.67 15 05. /БЛИЦ