Българският туристически бранш входира писмо до отговорните институции с призив за решаване на проблема с работните визи за работници от трети държави.

"Пред прага сме на нов туристически сезон в една изключително напрегната международна обстановка. Факт е, че туристическата индустрия, както и целият бизнес в България, изпитва сериозен дефицит от кадри.

Едно от решенията е да се улесни процедурата по наемане на персонал за туристическия бранш от трети страни. В Парламента вече е внесен ЗИД на Закона за чужденците в Република България, с който се предлагат промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Pismo Vizi Rabotna Ruka by Blitz bg on Scribd