Висока вълна в поречията на реките главно в източната половина на Дунавския водосбор и Черноморските реки очаква Оперативното звено за управление на водите в извънредни ситуации. Синоптиците предупредиха, че са задават интензивни валежи в сряда и четвъртък, отначало от дъжд и сняг, който ще премине в дъжд.
Прогнозата е за количества между 10 и 30 л/кв.м., на места и повече - 40-50 л.<br /> Колебанията на речните нива в повечето райони на страната са до +/- 15-20 cm. С 50 до 90 cm се повишиха нивата на реките: Тунджа при Елхово, Айтоска при Камено и Ропотамо при Веселие.<br /> <br /> Предвид синоптичната прогноза, на 10 февруари през нощта и на 11 февруари се очаква значително увеличаване на оттока и повишаване на нивата на реките, главно в източната половина на Дунавския водосбор и Черноморските реки.<br /> <br /> Очакват се високи води и в средните течения на Арда, Тунджа и Марица, както и по р.Върбица и крайните югоизточни реки: Айтоска, Факийска и Ропотамо.<br /> <br /> Оперативното звено в МОСВ информира областните управители и кметовете на съответните общини в поречията на реките Айтоска, Факийска, Ропотамо, Крумовица, Върбица, Бяла река, Въча и Чепеларска да предприемат необходимите действия за провеждане на високите води през язовирите общинска собственост.<br /> <br /> Изпратени са писма до &bdquo;Язовири и каскади&quot;, Напоителни системи и съответните ВиК за очакваната прогноза и за вземане на съответните мерки за провеждане на високите води през хидротехническите съоръжения, които стопанисват.<br /> <br /> Изпратено е писмо до министъра на външните работи за незабавно уведомяване на Гърция и Турция по Конвенцията за опазване на трансграничните водни течения и езера.<br />