Служители на Българските държавни железници отговориха на манипулативните твърдения, които бяха излъчени неотдавна в репортаж по Нова телевизия. Аргументирано и с факти набедените служители контрират съдържащите се в излъчения материал внушения. Ето какво още казват от железниците:
"Разгорелите се през последния месец събития около твърденията на група служители, че в БДЖ  има измами с ремонтите на локомотиви, безстопанственост, неконтролиран извънреден труд, фиктивни назначения както и безсмислени уволнения на машинисти допуснали преразходи на гориво по време на изпълнение на служебните си задължения, подтикнаха институции и медии към разнищване на твърденията и извършване на редица проверки. Дори някои политически сили използваха темата, като трамплин за свои амбиции.

Предадената в някои медии информация по темата до някъде успешно завладя публиката и определи посоката на настроения в обществото. След задълбочен анализ на твърденията ние обаче достигнахме до извода, че разследващата журналистика в голяма степен се е предоверила на своите източници.  

В медийното пространство от близо четири години по теми засягащи управлението на държавната железница, гравитира експертното мнение на Петър Бръснаров, участник в разследванията на журналиста Марин Николов.

Г-н Бръснаров е познат в предаванията на журналиста, като експерт с широк спектър на знания, като пример са теми по повод на извънреден труд положен от машинисти, кражби на горива по време на работа с локомотиви, корупция при изработване на ежедневни графици за работа в предприятието, слабости в сферата на охрана на имущество от страна на ръководствата, през последните години и какво ли още не.

Сподвижници на Бръснаров в реализирането на подобен вид предавания в последните години се появяват и други служители назначени да извършват контролни функции в дружеството.  Борислав Илиев от отдел вътрешно фирмен, служител твърдящ, че е заплашван от своите ръководители и г-н Георги Нешев, който пък преди около две години твърдеше в подобен казус ,че бил нарочен за уволнение от тогавашното ръководство на БДЖ поради това, че е неудобен.

Кои всъщност са тримата служители, наистина ли са стигнали до невъзможност да докажат своите наблюдения пред ръководството и то от своя страна да набележи мерки, обективни ли са техните твърдения, изпълнили ли са до край своите служебни ангажименти, спазвали ли са вътрешно нормативния ред в БДЖ за реализиране на контрол по отношение на наболелите теми, какви методи са използвани в БДЖ за да се достигне до заснетите със скритите камери други служители на БДЖ, както и колко проверена и обективна е информацията предоставена в медийното пространство? Това всичко ще докажат проверките на одитните звена и прокуратурата, а ние ще се опитаме да акцентираме върху факти около въпросите ползвайки мненията на наши източници.

По темата за подписани неизгодни договори за ремонт на локомотиви в предаването на журналиста Марин Николов, като повод за твърденията се коментира, некачествено извършен ремонт на локомотив №52053. Наша проверка по случая установи, че /забележете/ през месец януари 2017г., след извършването на определен и надлежно заявен ремонт, съгласно сключен договор и съгласно разписани правила за изпълнение на този договор с ремонтното дружество, БДЖ е получило обратно собсвеността си, чрез свои експерти установили с подписите си  в констативен протокол, че заявените повреди са отстранени. Получавайки локомотива от ремонт, същия е бил в условия на гаранция по ремонта и БДЖ започва неговата експлоатация, като преминавайки през няколко машиносмени не се констатират нередности в скоро отремонтираните агрегати на локомотива. След няколко дни Борислав Илиев, като началник тогава през 2017г на звеното на товарните превози на БДЖ в гр.Мездра получава сигнал от дежурния на смяна машинист, че въпросният локомотив се е повредил по време на работа в гара Лом. Самия машинист разказва, че повредите са били отстранени от него и негов колега веднага след повредата. В свой рапорт-обяснение уведомява и началника си Борислав Илиев за случилото се и той от своя страна уведомява ръководителя си за отстранените вече повреди по локомотива от личния състав в Мездра. Доказателство за това е и показания в предаването доклад изготвен от Б.Илиев.

Същия доклад за който се твърди, че е изготвен с характер за уведомяване на ръководството за това, че ремонтното дружество не е отстранило повредите на практика се оказа доклад за извършен ремонт по отстраняване на други повреди, след няколко дена работа на въпросния локомотив. Разбираме, че съгласно гаранционните условията на договора, а именно при подозрения за повреди, след извършен ремонт на агрегати по локомотива би следвало същия да бъде върнат за ремонт по гаранция, а не да бъде извършено вмешателство. На служителят Б.Илиев, като отговорник за обекта му е било разпоредено да изготви предложения за наказания на виновни ако има такива. Смяната на ръководството тогава през февруари 2017г. явно се отразява неблагоприятно на констатираните пропуски по гаранцията. Б.Илиев не е бил отговорен за нарушената гаранция и изпраща цялата документация по случая на Петър Бръснаров назначен за ръководител на звеното за корупция и кражби по това време в БДЖ Товарни превози.  В архивите на БДЖ не са открити последващи действия па случая нито от страна на Бръснаров нито от страна на Илиев по разпоредената му последваща проверка. Логиката обяснява, че в качеството си ръководители по това време Бръснаров и Илиев са били задължени да предприемат необходимото за да уведомят още тогава ръководство на БДЖ  за периода февруари-май 2017г. Движение по случая няма и след завръщането на старото ново ръководство през май 2017г. Никъде в архивите нямало и леда от желание за доказване на твърденията в предаването на Николов до момента на появата на вътрешнофирмените документи в медиите. Наши източници потвърдиха, че дори и подписа на показания доклад в предаването не бил на Борислав Илиев, който всъщност е изготвил самия доклад, както и че в предаването е показана бланка на обяснение от машинист, която не съществува в деловодствата на БДЖ и явно също е подправена. Въпроса е какво се случва, умишлено ли се злепоставя цялото ръководство на БДЖ, че дори и министър Московски да отговаря на твърдения,  които не кореспондират с никаква истинност и защо се борави с непроверена информация? На този въпрос оставя ме мнението на прокуратурата.

Друга подробност до която обикновения гражданин не може да  достигне е факта, че г-н. Бръснаров в пряк смисъл в интервю обвини своя работодател за нехайство и безстопанствено поведение по повод рушаща се сграда в София, собственост на железниците. В отговор на този въпрос потърсихме информация и достигнахме до разкрития, че самия Бръснаров  в качеството си на ръководител на звено което  има преки задължения по опазване на имуществото, през периода февруари-май отново 2017г., сам е инициирал доклад за провеждане на обществена поръчка, одобрен от ръководството и все още в процедура по избор на изпълнител за услугата охрана на конкретно показаната в предаването сграда. Не сериозни са такива факти, които не само накърняват репутацията на работодателя, а оставят погрешни впечатления у нас. Също както, са останали с погрешни впечатления и колегите на П.Бръснаров и Г.Нешев от поделението за товарни превози в София. Служителите, които се разпознават, че са обект на скритата камера са потвърдили в свои доклади, че заснемащите ги лица са именно Нешев и Бръснаров, като всички те твърдят, че изнесените кадри в предаването са извън контекста на проведените разговори. Подведените служители разказват, че въпросите на Бръснаров и Нешев са били насочени към това дали са виждали така наречените „футболисти“, като естествения отговор на всички би следвало да бъде отрицателен поради факта, че въпросните служители наречени футболисти в предаването не са служители на тази структура в която е заснета скритата камера.

Още повече ни шокира разкритието, че Бръснаров е бил пряк ръководител на набедените „футболисти“ отново през периода февруари-май 2017г и сам е подписвал сведения за тяхното работно време. Въпроса отново е, защо след като към онзи период е имало според предаването нарушения, не е уведомено ръководството по надлежния ред от самите отговорници Бръснаров, Нешев и Илиев, участници по късно в изготвянето на предаването и отново дали не става въпрос на сложна конспирация, подготвена по време на съвсем друго управление на компанията от сегашното ръководство, през февруари-май 2017г.

По другите въпроси засягащи извънредния труд и кражбите на горива в БДЖ манипулациите на обществено мнение са идентични, като във всеки един от тях въпросните служители доказано са участвали, като пряко назначени и отговорни за недопускане именно на твърдения изнесени в предаването".