72 години от създаването на организацията за защита на населението ще отпразнуват днес специалистите от Министерството на извънредните ситуации/МИС/. Празникът за първи път се отбелязва през 1993 година.
Министерството на държавната политика при бедствия и аварии беше формирано с решение на 40-то Народно събрание, след като страната понесе тежки загуби от големите наводнения през пролетта и лятото на 2005 година. На 24 април 2008 година, в съответствие с нови, специфични отговорности МДПБА се преименува в МИС.
За по-малко от три години беше разработена законовата база за реагиране при бедствия. Създадени бяха 23 спасителни отряда, а до края на годината ще бъдат формирани още пет, така във всяка област ще има спасителен отряд. Единната спасителна система и поетапното изграждане на Национална система за спешни повиквания 112 са приоритет за МИС. Центровете 112 в София и Русе работят и покриват София град и областите София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Русе, Силистра, Разград, Велико Търново и Габрово. От 1 септември на тестови режим ще стартират центровете в Бургас и Монтана, а от 1 октомври центровете във Варна и Кърджали. В края на годината България ще има работещ спешен телефон, достъпен от всяка точка на страната. Прогнозирането, превенцията, обезопасяването на рисковите обекти, подготовката на населението и създаването на доброволни формирования са бъдещи задачи в работата на министерството. Приоритетни са и изграждането на системи за оповестяване и ранно предупреждение, както и финализиране на втория етап на Центъра за аерокосмическо наблюдение. /БЛИЦ