Учредяването на т.нар. "Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Луковит" се отложи по вина на Тетевен. Неговата цел бе най-вече да реши подобряване на качеството на услугите за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци в общо 5 общини - Луковит, Ябланица, Роман, Червен бряг и Тетевен, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ.
Първата му фаза бе именно създаване легитимност на бенефициента на проекта, т.е., учредяване на регионално сдружение на общините за управление на отпадъците. Това се разбра на 9 февруари в Луковит после срещата между заинтересованите от инициативата общини. На форума присъстваха кметът на Община Луковит Петър Нинчев, кметът на Община Ябланица Иван Цаков, кметът на Община Роман Красимир Петков, упълномощените представители на кметовете на общините Червен бряг и Тетевен - Н. Недков и М. Алексиев, и други специалисти от общинските администрации, съобщи днес Цветинка Цолова, завеждаща "Връзки с обществеността" към Община-Луковит.
Според нея представителят на Община Тетевен представил писмена молба да се отложи учредителното събрание за края на месец февруари, тъй като все още липсвало решение на местния парламент за участие на общината в сдружението. Кметовете на останалите общини единодушно изразиха недоволството си от този факт, тъй като въпросът за учредяване на сдружение стои открит от ноември 2008 г. Това от своя страна възпрепятства започването на втория етап по реализацията на проекта и води до сериозни екологични и икономически щети за населението на общините.
Учредителите взеха решение учредителното събрание да се отложи за 25.02.2009 г. от 15 ч в Община Луковит. Ако в този срок Община Тетевен не предостави позитивно решение за участие в сдружението, същото ще бъде учредено без нейно участие.
Припомняме, че на 28 юли 2008 г. в Луковит се проведе работна среща по проект "Техническа помощ за управление на отпадъците на регион Луковит". На срещата присъстваха зам.-областният управител на област Ловеч Илия Лилов, кметът на Луковит Петър Нинчев, Ориета Миланова от РИОСВ-Плевен, представители на испанската фирма-консултант "Ептиса" от "РЕЦ-България" и представители на общините Луковит, Ябланица, Червен бряг, Тетевен, и Роман. Експертите от фирмата-консултант запознаха аудиторията с фазите на проекта.
Според запознати бъдещото "Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Луковит" ще отговаря и за: ефективното използване на ресурсите, възникващи в процесите на управление на отпадъците; оптимизиране на процесите за управление на отпадъците с оглед намаляване на разходите за услугата за събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци и на приравнените към тях отпадъци; постигане на прозрачност и отговорност на процесите на управление на отпадъците; Реализирането на целите и изискванията на националното законодателство и подзаконовите актове за управление на отпадъците; стимулиране и подпомагане на активността на отделните граждани за участие в процесите за управление на отпадъците и за насърчаване на диалога, и взаимодействието между държавата, органите на местното самоуправление, стопанските организации при решаване на проблемите, свързани с управлението на отпадъците. Гергана Димитрова, БЛИЦ