С решение на Съвета на директорите (СД) на „Автомагистрали“ ЕАД за изпълнителен директор на Дружеството е определен инж. Иван Станчев, досегашен член на СД.

Председател на Съвета на директорите продължава да бъде Десислава Христова, а досегашният изпълнителен директор инж. Валентин Вълков, негов член.

Промяната е вследствие на направена промяна на Устава на „Автомагистрали“ ЕАД, с която изпълнителния директор и председателят на Съвета на директорите управляват дружеството заедно и поотделно.