Парламентът ще разгледа промените в Закона за здравето на второ четене. Това предвижда програмата за работа на Народното събрание. Измененията са внесени от лидера на НФСБ Валери Симеонов и група народни представители. Текстовете предвиждат забрана за пушене на изделия за водна лула, несъдържащи тютюн, или така наречените наргилета.

Целта на законопроекта е опазване здравето на населението и в частност здравето на децата и подрастващите, чрез предприемането на законодателни и административни и други мерки по отношение на ограничаване на употребата на изделия за водна лула, както и на предлагането и продажбата им на деца.

Депутатите ще се занимаят и с промените в Закона за рибарството и аквакултурите на първо четене. Промените са внесени от председателя на Земеделска комисия и депутат от ГЕРБ Мария Белова.

Предложението е свързано с Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г.

Съгласно текстовете Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е длъжна да предприеме необходимите действия за събирането и на недължимо платените и надплатените суми по проекти, финансирани от европейските фондове и държавния бюджет, както и глобите и другите парични санкции.