Народното събрание ще проведе извънредно заседание на 12 ноември. Предложението бе отправено от председателстващият пленарното заседание Емил Христов.

''За'' предложението гласуваха 133 народни представители, ''против'' - 12 и ''въздържали се'' 32, с което то бе прието.


Заседанието ще се проведе от 13.00 ч. във вторник. Дневният ред включва разглеждане на бюджетите на НЗОК и ДОО за следващата година на първо четене. Днес те ще бъдат разгледани от водещата Комисия по бюджет и финанси.

Междувременно по предложение на председателя на Комисията по икономическа политика и туризъм Петър Кънев бе отложена втора течка за днешното пленарно заседание. Тя включва промените в Закона за стоковите борси и тържища.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!