По-голям контрол върху частните съдебни изпълнители предвиждат промените в Гражданско – процесуалния кодекс, който депутатите ще гледат на второ четене днес. Извънредното заседание на парламента започва в 14 часа, съобщава БНТ. Промените минаха през пленарна зала през юли.Тогава народните представители ги приеха с единодушие.
Текстовете предвиждат по-голяма защита на длъжниците в изпълнителното производство, в което участват частни съдебни изпълнители, банки и монополи. Част от промените предвиждат възможност длъжникът да спира изпълнението. Изключва се възможността банките да се снабдяват привилегировано със заповед за незабавно изпълнение.

Дава се възможност за обжалване на оценката на вещта при публична продан. Предлага се и сборът на таксите по изпълнението да не надвишава размера на задължението. И още – предоставя се възможност на длъжника доброволно да се издължи, като се намали размера на първоначалната доброволна вноска от 30 на 20 процента от задължението.