Здравноосигурени пациенти със съмнение за Covid-19 са принудени да обикалят по институциите, за да не заплащат от джоба си за PCR тест, съобщава "Трафик".

Вчера от Министерство на здравеопазването съобщиха, че тестовете се покриват от Здравната каса. „PCR тест, заплатен от гражданите, не може да бъде условие за прием или консултация със специалист в лечебни заведения. 


Всички здравноосигурени лица имат право на достъп до лечебни заведения за оказване на болнична помощ, заплащана от НЗОК, когато диагностичната и/или лечебната цел не може да бъде постигната в условията на извънболничната помощ”, обясниха от здравното министерство. 

Гражданите имат право да изберат лечебно заведение, сключило договор с НЗОК за оказване на съответната болнична помощ, на територията на цялата страна.

Приемът за диагностика и лечение (в т.ч. и оперативно) в болнични условия се осъществява въз основа на здравословното състояние и свързаните с него индикации за болнично лечение и не трябва да бъде възпрепятстван от въвеждане на други предварителни условия. Извън това, по време на хоспитализацията лечебните заведения са задължени стриктно да спазват мерките по превенция и контрол на инфекциите, свързани с медицинското обслужване.

От здравното министерство припомниха, че с влезлите в сила от  24.04.2020 г. изменения в Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, НЗОК заплаща дейността по диагностика на COVID-19 чрез извършването на високоспециализирано изследване „Полимеразна верижна реакция (PCR) за доказване на COVID-19“.

Проверка обаче показа, че за да не заплащат сумата от 100 лв. за изследването,  пациентите трябва да се сдобият със съответен формуляр  от Регионалната здравна инспекция, с който след това болницата да удостовери пред НЗОК, че е извършила тестуването.

Така на практика хората първо отиват на лекар, той им препоръчва да направи PCR тест, тъй като имат симптоми на коронавирус, след което те взимат документа и отново се връщат в лечебното заведение. А междувременно могат да заразят десетки други.

„Понастоящем безплатното тестуване с PCR трябва да бъде разпоредено от съответните Регионални здравни инспекции”, коментират медици.

Те обясняват, че в повечето лечебни заведения в страната задължително се тестуват съмнителни пациенти. Когато става въпрос за оперативно лечение, почти всички трябва да дадат отрицателен PCR тест или имунологичен тест. Вторият е по-бърз, високоспецифичен и доста добре ориентира специалистите дали човекът е в остра фаза. Ако е така, той се тества и с PCR.

„За съжаление, досега не сме имали пациент, който да дойде с документ за безплатно изследване на тестовете за коронавирус”, посочват медици в Пловдив. И споделят, че е добре пациентите да влязат с тест, за да пазят лекарите, които са най-ценният ресурс, и за да са спокойни за себе си и своите близки.

Наш репортер направи запитване към Министерство на здравеопазването, на което получихме следният отговор: „Тестването за КОВИД – 19 се извършва по преценка на лекуващ лекар или РЗИ.

В анекса към НРД фигурира „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19”. Тази дейност могат да изпълняват лечебните заведения и лаборатории, които имат договор с НЗОК и фигурират в заповедта на здравния министър, с която се определят лечебните заведения за лабораторно потвърждение на COVID-19 по PCR метода”.