Проблемът с нерегламентираното изгаряне на автомобилни гуми в махалите скоро няма да бъде решен, а пловдивчани ще дишат чист въздух само в работно време. Това личи от реакциите на различни институции, сезирани от Енергийната агенция в Пловдив. Още през август нейни експерти алармираха Регионалната инспекция по околната среда и водите и Районната прокуратура.
В града има заформени три нелегални депа, където се горят излезли от употреба гуми. Местата са в непосредствена близост до жилищни и административни сгради - в центъра на Шекер махала, точно пред КАТ, в "Столипиново”, където е обръщалото на автобус №116, и в коритото на река Марица, на ул.”Крайречна”. От Енергийната агенция са силно обезпокоени, че кладите предизвикват сериозно замърсяване на въздуха. При горенето на гумите се отделят голямо количество сажди, прахови частици и въглероден окис. Освен тях се излъчват циановодород, метан, тежки метали, фурани и диоксини, които са изключително вредни и канцерогенни вещества. 

По процедура, „задействани” от РИОСВ - Пловдив, първи по проблема реагираха от районните кметства в „Северен” и „Източен”. Оказа се, че райкметовете Ральо Ралев и Николай Чунчуков отдавна са запознати с проблема, но са безсилни да го разрешат. Четири месеца след сигнала на Енергийната агенция, в края на ноември, се произнасят и от Районна прокуратура. От писмо на прокурор Даниела Андреева по преписка №7208/29.11.2016 г. става ясно, че тя отказва да образува досъдебно производство поради липса „на достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер и в частност по чл. 352, ал. 1 от НК, а именно такива за замърсяване или допускане на замърсяване, в случая на въздуха и с това той да е бил направен опасен за хората или животните и растенията”. 

Като цяло мотивите за отказ на прокурор Андреева са на база становища на РИОСВ - Пловдив и на кметовете на „Източен” и „Северен”. Впечатляващо е следното им обяснение, или по-скоро оправдание, което тя визира като част от установената фактическа обстановка. „Това нарушение на Закона за управление на отпадъците в повечето случаи било дело на непълнолетни лица от ромски произход. Същите рядко можели да бъдат заловени, тъй като паленето било в извън работно време. По инициатива на Районната администрация, съвместно с органите на полицията, Общинска охрана и Пловдивски общински инспекторат, от две години регулярно се извършвали съвместни проверки за палене на автомобилни гуми. Поради невъзможността да се установял нарушителят налагането на съответни санкции било неосъществимо. А след изгарянето на гумите въздействието на замърсителите било "непостоянно, в ограничен периметър”.

В същото време институциите продължават да си подхвърлят топката. На 4 ноември на Зеления телефон в РИОСВ - Пловдив е получен сигнал, че „много често в коритото на р. Марица зад Домостроителния комбинат се изгарят автомобилни гуми". Отговорът  на еколозите е следният: „Сигналът е препратен по компетентност в район „Източен“, община Пловдив и ПОИ. Получен е отговор от кмета на р-н Източен, че той също е препратил сигнала по компетентност в ПОИ".

Източник: Марица