125 000 тона бали софийски боклуци трябва да бъдат преработени в строящия се в момента завод за изгаряне на твърди битови отпадъци в пловдивското село Шишманци срещу отпуснатите от правителството за довършването на екозавода 17 милиона лева. Средствата бяха гласувани от Министерски съвет.
Екозаводът ще преработва софийски боклук, само ако община Раковски се съгласи те да пристигнат на нейна територия, категоричен бе кметът на Пловдив Славчо Атанасов. Преработването на столични отпадъци в екозавода в Шишманци може да стане, ако предприятието заработи на две смени и едва след като изпълни ангажиментите си към Пловдив, допълни той.
„125-те хиляди тона балирани отпадъци, които се споменават в решението, са по-скоро пожелание, а не ангажимент“, разтълкува Славчо Атанасов. Той подчерта, че получените 17 милиона лева са от обещаните пари срещу приемането на първите 200 000 тона боклук от столицата. Община Пловдив е вложила в екозавода 9.800 милиона.
Димана Тодорова, БЛИЦ