Иван Илич Сергеев, бъдещият Йоан Кронщадски, се родил на 19 октомври 1829 г. в село Сура, Архангелска губерния, в семейство на потомствени свещеници.


Завършва Архангелската семинария с отличие и като най-добър студент бил изпратен да следва в Духовната академия в Петербург с държавна стипендия. След завършването й през 1855 г. е ръкоположен за свещеник в Казанасика събор.

Новият свещеник започнал с раздаване на милостиня на всички бедни, които срещал около себе си. Отец Йоан раздавал на бедните всички пожертвувания за храма, дори собствените си дрехи и обувки, така че нерядко се прибирал вкъщи бос и полугол.

Според разказа на самия отец Йоан веднъж към него се обърнала старица с молба да се помоли за тежко болния й син. Болният оздравял, а след време отецът изцелил и други.

За лечение към него се обръщали и 1884 г. княгиня Зинаида Юсупова, страдаща от зараза на кръвта. Тя оздравяла след посещение на отец Йоан, а придворната дама на императрицата Ана Вирубова оздравяла от тиф, след като отец Йоан я поръсил със светена вода.

Мълвата за чудотвореца се предавала от човек на човек. Скоро се появили и хора, които твърдели, че са били излекувани, след като са видели в съня си Кронщадския чудотворец.

От цялата страна пристигали писма и телеграми за отец Йоан с молби за изцеление, а мнозина били уверени, че той може не само да ги излекува, но и да възкреси мъртви.

Самият отец Йоан също считал, че може да излекува някого, дори ако е налице само писмен контакт. Тъй като кореспонденцията била обширна, той просто се молил и възлагал ръце върху всички писма пред себе си.

След излекуването на няколко аристократи, авторитетът на отец Йоан в императорския двор станал неоспорим. И Александър III, и Николай ΙΙ вярвали в чудотворната сила на свещеника.

Йоан Кронщадски бил най-популярният свещеник в Русия – по многочислени свидетелства на съвременници, неговият портрет висял в почти всяка селска изба.

По-късно император Николай II направил отец Йоан член на Светия Синод, но той бил толкова зает, а и не считал себе си достоен да заседава с архиереи, че нито веднъж не взел участие в заседанията. Починва през 1909 г

Канонизиран от Задграничната руска православна църква през 1964 г. и от Руската православна църква през 1990 г.

Източник: Монитор